| 17:00

Zaščita in trženje izumov izven okvirjev JRO

Špela Stres | Inštitut Jožef Stefan

  • prenos tehnologij

We prepared a Facebook event.

Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu “Jožef Stefan” (IJS) je skupna pisarna za prenos tehnologij IJS in Kemijskega Inštituta (KI) in se ukvarja s pomočjo pri zaščiti intelektualne lastnine (IL), licenciranjem tehnologij, ustanavljanjem spin-off podjetij ter pogodbenim in projektnim svetovanjem. Na CTT se nahaja sedež Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (SI-TT).

Analiza stanja IL v Javnih Raziskovalnih Organizacijah (JRO) je pokazala, da so slovenske JRO v številu objavljenih strokovnih člankov primerljive z evropskimi, manj uspešne pa so v številu prijavljenih patentov in številu sklenjenih licenčnih pogodb z gospodarstvom. Mednarodna poročila o patentabilnosti za slovenske patentne prijave so večinoma negativna, kar dodatno prispeva k nizkemu številu sklenjenih licenčnih pogodb.

Rezultati kažejo na potrebo po dodatnem spodbujanju raziskovalcev k patentiranju, predvsem pa k bolj kvalitetni storitvi zaščite in trženja IL. V ta namen je bil ustanovljen konzorcij za prenos tehnologij (KTT), ki ga vodi CTT in katerega člani so predstavniki združenja SI-TT iz šestih največjih slovenskih JRO. Znotraj KTT bo delovala konzorcijska komisija, ki bo z usmerjanjem operativnega osebja KTT nadzorovala potek priprave, zaščite in trženja IL. Komisijo in operativnemo osebje KTT sestavljajo predstavniki vseh šestih JRO, zato KTT pravzaprav deluje izven okvirjev “out of the box” JRO.

Špela Stres

Špela Stres
dr. Špela Stres, LLM, PA (Doctor of physics, Masters of laws in Intellectual property, Patent Attorney) je vodja Centra za prenos tehnologij na Institutu “Jožef Stefan”, predsednica Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (SI-TT), slovenska predstavnica upravnega odbora mreže CERN TT (European Organisation for Nuclear Research) in predsednica ASTP (Association of Science and Technology Professionals).