About

Out of the Box? Škatla? Izven škatle!

Sveže. Nekonvencionalno. Povezovalno.

Out of the Box (OB) predstavlja nekonvencionalno, kreativno razmišljanje in nove ideje. Je koncept sodobnih interdisciplinarno povezanih dogodkov, namenjenih razvijanju in širjenju novih idej, konceptov in rešitev za izboljšanje kompleksnih problemov našega sveta in življenja. Spodbuja znanstvenike, umetnike, profesionalce in mlade, da svoje ideje predstavijo širši skupnosti. Osvetljuje ideje z različnih zornih kotov. Širi obzorja in povezuje področja.

Značilnost Out of the Box dogodkov je sproščena forma seminarjev, predavanj in drugega načina podajanja informacij, ki so v klasičnem dojemanju v večini primerov kompleksne in težje razumljive. Serijo Out of the Box sestavljajo vsakomesečni seminarji, bienalna konferenca, študentski seminar in delavnice.

 

Zgodba

Začetki zgodbe Out of the Box segajo v leto 2010, ko je v zavedanju pomembnosti povezovanja različnih znanosti, družboslovja in umetnosti ter problematike približevanja teh področij vsakdanjemu življenju in javnosti Danijel Rebolj ustanovil koncept Out of the Box s prvim seminarjem na Univerzi v Mariboru. V naslednjem letu je vodenje prevzel Marko Samec in skupaj z mlado ekipo zgodbo nadgrajujejo tako vsebinsko kot tudi tehnično in produkcijsko.
Od marca 2010 potekajo seminarji OBS vsako zadnjo sredo v mesecu in do poletja 2012 se je zvrstilo že več kot 30  govorcev. Celotna zgodba se je v letu 2012 obogatila s konferenco OBC, ki je zajemala 30 govorcev z vsega sveta, od tega 3 Nobelove nagrajence, in okoli 850 gostov. Zgodilo se je tudi sodelovanje s TEDx in gostovanje na TEDxMaribor 2012, prvi študentski dogodek OBStudents in eksperimenti na prostem OBLab v sodelovanju s Hišo znanosti.

 

Out of the Box Seminar (OBS)

je namenjen predstavitvi novih, drznih idej akademski in širši javnosti. Na OBS, ki poteka zadnjo sredo v mesecu ob 17h, gostimo 1-3 predavatelje različnih profilov: akademike, raziskovalce, znanstvenike, profesionalce in umetnike. Vsak govorec predstavi svojo idejo izven škatle v polurnem seminarju. Sledi diskusija in družabni večer, ki je odlična priložnost za povezovanje in navezovanje stikov.

 

Out of the Box Conference (OBC)

je bienalno srečanje, ki skuša s strokovnjaki iz različnih ozadij identificirati ključne probleme in ovire, ki omejujejo našo družbo in celoten planet na poti k boljšemu življenju ter poiskali inovativne rešitve, ki bi omogočile preseči kompleksne probleme, ki ovirajo našo civilizacijo pri razvoju. Eden izmed ciljev konference je tudi razviti sistem svetovne komunikacije skozi interdisciplinarnost široko razmišljujočih strokovnjakov, ki bodo delili svoje nove, sveže in nekovencionalne ideje »izven škatle«.

 

Out of the Box Students (OBStudents) in Out of the Box Youth (OBY)

je enodnevni dogodek, kjer v krajših predstavitvah svoje ideje predstavljajo mladi, ki so zaradi že doseženih rezultatov ali dokazanih talentov dober zgled ne samo mladim, ampak tudi širši družbi.

 

Out of the Box Lab (OBLab)

prenaša fizikalne, kemijske in druge znanstvene eksperimente iz laboratorijev v širše okolje in s tem prikazuje zabavno plat znanosti, sočasno pa vzpodbuja zavedanje javnosti, da nam znanost koristi v vsakdanjem življenju.

 

Team

Marko Samec

Marko Samec

marko.samec@gmail.com

vodja

Ajda Račečič

Ajda Račečič

ajda.racecic@gmail.com

organizacijski vodja

Klemen Peras

Klemen Peras

klemen.peras@gmail.com

tehnični vodja

Alenka Jarc

Alenka Jarc

alenka.jarc@uni-mb.si

odnosi z mediji

Rebeka Pinosa

Rebeka Pinosa

rebeka.pinosa@gmail.com

moderiranje in novinarstvo

Aljaž Tepina

Aljaž Tepina

aljaz.tepina@gmail.com

tehnični svetovalec

Simon Sovič

Simon Sovič

sovicsimon@gmail.com

urednik socialnih omrežij in prevajalec

Nejc Žolgar

Nejc Žolgar

nejc.zolgar@gmail.com

oblikovanje in snemanje

Simon Potočnik

Simon Potočnik

simon.potocnik90@gmail.com

snemanje in montaža

Sincere thanks to all for your unselfish help. Stay out of the box.

Out of the Box Seminar was also create by:

Previous co-workers

dr. Danijel Rebolj
koncept in ustanovitev
danijel.rebolj@uni-mb.si
dr. Marko Ivanišin
organizacijska in komunikacijska podpora
marko.ivanisin@uni-mb.si
Matic Užmah
fotografiranje in promocija
matic.uzmah@gmail.com
Žiga Pavlovič
snemanje in izvedba
ziga.pavlovic@gmail.com
Mitja Simončič
snemanje in montaža
mitja.mimi@gmail.com
Ana Štruc
promocija
strucana@gmail.com
Maša Valenko
urejanje vsebin
masa.valenko@gmail.com
Petra Štraus
odnosi z javnostmi
petra.straus@gmail.com
Peter Perunovič
strateško komuniciranje
peterperunovic@gmail.com
Ines Kožuh
novinarstvo in promocija
ines_kozuh@yahoo.com
Luka Jesenšek
snemanje in montaža
luka@jesensek.si
Mateja Plesec
odnosi z javnostmi
Ivana Šlaus
odnosi z javnostmi
Ivan Šinko
snemanje in montaža