| 17:00 | Živa dvorišča, Orožnova 7, Maribor

Kapitalizem v šolstvu

Jure Aleksejev

  • šolstvo

We prepared a Facebook event.

Kapitalizem se je že skoraj od svojega nastanka dalje izkazal za sistem tesno povezan z zatiranjem, kršenjem človekovega dostojanstva, predvsem pa izrednimi koncentracijami moči in denarja v rokah peščice, ki tovrstne privilegije pogosto zlorablja za še dodatno povečevanje svoje koristi. Šolstvo kot družbeni sistem je seveda podvrženo nadzoru kapitalistov in zato pogosto trpi za nenehnim zmanjševanjem sredstev, nasilno privatizacijo svojih uslug, ali pa služi celo kot sredstvo utrjevanja družbenih razlik.

Toda hkrati je šolstvo v marsičem podobno kapitalizmu. Čeprav v vsaki šoli učenci predstavljajo veliko številčno večino, nimajo pri upravljanju šole nobene moči. Vsak učitelj se ima za avtonomnega pedagoškega strokovnjaka, vsaka fakulteta je avtonomna institucija itd. kar se lepo pokriva s kapitalistično ideologijo dereguliranosti. Kapitalizem trdi, da je vsak človek lahko uspešen, če se le dovolj trudi. Posledično si je vsak revež sam kriv, ker je pač lenuh. Šola uči, da je vsak učenec lahko odličen, če se le dovolj trudi. Posledično si je učenec za slabe ocene sam kriv, ker je pač lenuh. Podjetja kot so Vegrad delavcem nalagajo 12 in več ur dela na dan, ne da bi zagotavljala redno plačilo. Univerza zahteva 12,5 ure dela na dan, ne zagotavlja pa zaposlitve.

Jure Aleksejev

Jaleksejev
Jure Aleksejev prihaja iz Maribora, kjer je uspešno zaključil osnovno in srednjo šolo. Tekom srednje šole je začel z esejistiko in raziskovanjem pirolize plastičnih mas. S pomočjo prijateljev je slednjo na Univerzi spremenil v raziskovalni projekt v okviru RAZ:UM-a.