| 17:00 | Miklošičeva dvorana UM

Kje v možganih se skriva inteligentnost?

Norbert Jaušovec | Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete UM

  • psihologija

  • Kaj pomeni, da smo inteligentni?
  • So moški pametnejši od žensk?
  • Se lahko naučimo biti bolj inteligentni?
You can also see this video at Video Lectures.

Na Seminarju bomo predstavili različne psihološke teorije inteligentnosti. Individualne razlike v sposobnostih vezane na kulturo in spol. Izpostavljena bo povezava med psihološkimi konstrukti in možgani, njihovo strukturo in funkcijo. Prikazali bomo metode brainimaging, ki temeljijo na nevroelektričnih in hemodinamičnih principih. Kako te tehnike pripomorejo k razumevanju inteligentnosti: teoriji učinkovitosti in P-FIT teoriji. Skušali bomo odgovoriti na vprašanje, ali lahko izboljšamo nivo inteligentnosti.