| 17:00 | Velika dvorana UM

Nigerijski video film - medij za enaindvajseto stoletje

Melita Zajc | Inštitut za medijske komunikacije, FERI, UM

  • film

  • | mediji

Nigerijske video filmske kulture so se razvile ob poceni video tehnologiji na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Danes je Nollywood druga največja filmska industrija na svetu - po številu filmov, ki so posneti letno, ga presega samo še filmska industrija Indije, Bollywood, medtem ko Hollywood zaostaja za obema.

Teza predavanja je, da so nigerijski video filmi nova oblika filma - film 21. stoletja. Posebnost te oblike je, da presega delitev na dokumentarne in igrane žanre, in je obenem ključen medij oblikovanja javnosti v sodobni nigerijski demokraciji. Materialna osnova te posebnosti je poslovni model, ki se razlikuje od komercialnega holivudskega filma, pa tudi od evropskega umetniškega filma.

Afričani so bili filmski gledalci od samih začetkov filma, a le izjemoma so imeli priložnost, filme tudi ustvarjati. Britanske kolonije, za razliko od francoskih, filmskih subvencij niso poznale, zato je bilo v Nigeriji tudi po razglasitvi nedovisnosti leta 1960 snemanje filmov povsem zasebna, podjetniška dejavnost posameznih režiserjev. Varčevalni ukrepi v 1980. letih so zavrli kulturo obiskovanja kinodvoran. Vzpon filmov, ki so narejeni neposredno za gledanje na videu, in ga zaznamuje Življenje v okovih iz leta 1992, je odgovor na to situacijo, obenem pa so s tem prvič v zgodovini Afričani sami dobili priložnost, da snemajo filme - in to filme o Afričanih, za Afričane. Jezik teh filmov je prilagojen posebnostim distribucije in gledanja filmov, in temelji na aktivni udeležbi občinstva v sami filmski produkciji.

Melita Zajc

zajcM
Melita Zajc raziskuje film, medije, vizualno kulturo ter epistemologijo znanosti in tehnologij. Ima doktorata iz antropologije in filozofije, je urednica in avtorica več monografij in znanstvenih člankov.

Trenutno dela kot raziskovalka in docentka medijskih komunikacij na FERI na Univerzi v Mariboru, predava komunikacijske raziskovalne metode v okviru Magistrskega študija komunikacij v mednarodnih odnosih (MICRI) na Univerzi IULM v Milanu, in stalno sodeluje z evropsko revijo dokumentarnega filma DOX. Med njene novejše objave sodijo “Nigerian Video Film Cultures" (Anthropological Notebooks XV/1, 2009), “Videogames as an enhancement of human communication: the case of Documentary Videogames" (Inter-Disciplinary.Net, Oxford 2012) in "Social media, prosumption, and dispositives: New mechanisms of the construction of subjectivity" (Journal of Consumer Culture, 2013, Online First).