| 19:00 | Živa dvorišča, Orožnova 7, Maribor

Umetnost življenja

Andrej A. Chiaiutta in Tatjana Jerebinšek | Zavod za razvoj človekovih vrednot - The Art of Living

  • joga

  • | um

Vsi si želimo uspeha, zdravja in zadovoljstva, vendar je le malo ljudi res zadovoljnih. To je v veliki meri posledica tega, da nimamo oziroma ne uporabljamo pravih orodij za uspešno upravljanje z umom in čustvi. Poznavanje skrivnosti diha je pomemben del umetnosti življenja. Pomaga nam, da um kadarkoli pripeljemo v sedanji trenutek in smo na ta način resnično prisotni v svojem življenju. S tem zmanjšujemo stres in smo uspešnejši pri soočanju z življenjskimi izzivi.

Znanost o dihu je več kot 5.000 let stara znanost o promociji zdravja. Je ena prvih znanosti, ki prepoznava tesno povezavo uma in čustev z zagotavljanjem in obnavljanjem optimalnega zdravja. V zadnjih letih je bilo izvedeno veliko število raziskav, ki so dokazale, da dihalne tehnike in meditacija bistveno izboljšajo kvaliteto našega življenja in so lahko hkrati izredno učinkovite v boju proti depresiji in drugim boleznim sodobnega časa.

V fundaciji Art of Living so razvili programe, ki prinašajo celovit pristop k psihofizičnemu zdravju posameznika. Temeljijo na jogi in dihalnih tehnikah, vključujejo pa tudi meditacijo in dinamične interaktivne procese, ki udeležencem pomagajo priti v stik s samim seboj, prebujajo entuziazem v njih in jim pomagajo, da postanejo bolj zavedni sebe in svoje okolice.

Andrej A. Chiaiutta in Tatjana Jerebinšek

Andrej A. Chiaiutta
Andrej A. Chiaiutta je magister ekonomskih in pravnih znanosti. Je občutljiv, vztrajen in zelo natančen opazovalec. Odlikuje ga občutek za ljudi in odlična analiza in sinteza. To poveže s sposobnostjo spodbude, navdiha in jasnimi uvidi v globino izzivov in talentov ljudi. Zato je trener opolnomočenja ljudi, ki jih je sposoben voditi po poti njihovega edinstvenega osebnega eksperimenta v razvoj celovitih osebnih sprememb.

Na mednardni šoli International Human Design School se že pet let izobražuje v okviru Jovian Archive Corporation za Human Design™ analitika. Kot urednik in svetovalec vlade za področje kazalnikov družbenega razvoja in globalne konkurenčnosti je delal deset let. Od leta 2009 je učitelj tehnik upravljanja s stresom in tečaja Dinamična umetnost dihanja. Leta 2011 je so-ustanovil "Združenje za opolnomočenje človeka". Je predsednik Združenja za oplnomočenje človeka – Gibaje JA, MI LAHKO! (www.jamilahko.si). Vodi treninge opolnomočenja različnih ciljnih skupin: podjetnikov, zaposlenih, nezaposlenih, učiteljev, vzgojiteljev, študentov itd.

Tatjana Jerebinšek trenutno končuje študij na Dobi, smer Organizator socialne mreže. Zaposlena je na Zavodu za zdravstveno varstvo v Mariboru. Že od leta 2003 aktivno deluje v okviru mednarodne organizacije Art of Living kot voditeljica antistresnih delavnic. V tej smeri se je vseskozi izobraževala v Sloveniji, Nemčiji in Indiji. Prepričana je, da so duhovnost, stik z naravo in s samim seboj podlaga za aktivno in polno življenje. Rada pomaga drugim, zato je usmeritev v prostovoljstvo nekaj samoumevnega. »Najboljša pomoč je tista, ki človeka opolnomoči, da lažje rešuje svoje probleme.« Svoj prostor je našla v okviru mednarodne organizacije Art of Living – AOL. Delavnice AOL nudijo posamezniku orodja za lažje soočanje s problemi, ki jih prinaša življenje – stres in negativna čustva. Prinašajo več energije, krepijo zdravje in omogočajo osebno rast.