| 17:00 | Velika dvorana UM

Prostor ustvarjalne komunikacije

Sašo Jovanovič | GABERJOVANOVIC arhitekti

  • arhitektura

  • | notranje oblikovanje

  • | komunikacija

You can also see this video at Video Lectures.
We prepared a Facebook event.

Razvoj informacijske tehnologije je v zadnjem obdobju precej nadgradil naše komunikacijske navade, vendar ljudje še vedno doživljamo ustvarjalnost najbolj intenzivno takrat, ko smo v direktnem stiku drug z drugim. Prostor zelo pomembno vpliva na zmožnost našega komuniciranja; nekateri prostori komunikacijo vzpodbujajo, drugi jo prav tako uspešno zavirajo.

Potreba po novem premisleku o učinkoviti uporabi prostora izhaja iz priložnosti, ki jih odpira množična uporaba zmogljivih mobilnih naprav, ki slehernemu posamezniku omogočajo dostop do informacij »kjerkoli in kadarkoli«. Zaradi tega se zmanjšuje naša potreba po prostorih namenjenih zgolj informiranju, torej prostorih enosmerne komunikacije (kot so tipične sejne sobe, predavalnice ipd.), hkrati pa narašča potreba po prostorih ustvarjalne komunikacije. Tovrstna komunikacija je večsmerna, nehierarhična in necentralizirana, zato je potrebno oblikovati prostore, ki tovrstno komunikacijo omogočajo.

Danes še vedno velja prepričanje, da kreativnosti ni mogoče zaukazati; morda to deloma res drži, vendar veliko lahko storimo tako, da izboljšamo pogoje, v katerih lahko ustvarjalnost cveti.

CreativeBox – prostor intenzivne komunikacije!

Sašo Jovanovič

Sašo Jovanovič
Arhitekt, ki v svojem delu povezuje znanje iz arhitekture, oblikovanja in komuniciranja. V arhitekturi vidi priložnost oblikovanja aktivnega bivalnega prostora – ustvarjalnega in razvojnega orodja, namenjenega bodisi razvoju posameznega uporabnika bodisi skupine. Vitalnost bivalnih, edukativnih ali poslovnih prostorov je po njegovem mnenju danes v veliki meri odvisna od zmožnosti učinkovite komunikacije med uporabniki. Sašo je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in je lastnik studia GaberJovanovič arhitekti.