| 19:00 | Živa dvorišča, Orožnova 7, Maribor

Naravna higiena 2.0

Matjaž Kovše | Univerza v Leipzigu in Univerza v Mariboru

  • ekologija

  • | etika

We prepared a Facebook event.

Predavanje bo povabilo v življenjski slog poln zdravja, sreče in zadovoljstva. Predstavljeni bodo nekateri osnovni principi naravne higiene – filozofije in prakse življenja v skladu z naravo in njenimi zakoni. Zdravje je v veliki meri posledica izbir, življenjskih navad in okoljskih dejavnikov, medtem ko je bolezen je izkrivljen izraz in pomanjkanje zdravja. Naravna higiena se osredotoča na izboljševanje življenjskih pogojev, ki edini omogočajo telesu, da se samo pozdravi.

Stari vzorci, navade in prepričanja nam pogosto otežujejo spremembo življenjskega sloga, zato je pomembno zgraditi nove vzorce, ki dopolnjujej novo spoznanja.

Omenjene bodo tudi povezave z aktualnimi ekološkimi in etičnimi izzivi, s katerimi se soočamo vsi prebivalci planeta Zemlja.

Matjaž Kovše

Matjaž Kovše
Dr. Matjaž Kovše je doštudiral pedagoško matematiko na Univerzi v Mariboru, kjer je tudi doktoriral. Trenutno je podoktorski raziskovalec v Bioinformacijski skupini na Univerzi v Leipzigu. Je tudi študent sistema zdravega načina življenja in filozofije, ki se imenuje 'naravna higiena', in aktivist za pravice živali. Svoje izkušnje in znanje pridobiva in deli na raznih srečanjih znotraj in izven Slovenije.