| 17:00 | Velika dvorana UM

Meditacija - razum izven škatle

Primož Škoberne

  • psihologija

  • | filozofija

You can also see this video at Video Lectures.
We prepared a Facebook event.

"Meje mojega jezika so meje mojega sveta,"
je dejal filozof Wittgenstein.

Učitelj meditacije pa je dejal:
"Meje mojega ega so prevelike, čeprav so majhne"
in je vstal in odšel.

Nastala je praznina.
A o tem pove deset volov več kot en učitelj.

Je bilo s tem povedano preveč?
Če ne, bo več o tem nakazano,
ko bomo skočili izven škatle.

Da, šlo bo za meditacijo in razum,
(da o škatli ne govorimo).

Predstavljen bo projekt SO-časje: skupinsko povezovanje na nivoju zavesti, nekakšna telepatija in pletenje mreže ter ugotavljanje ali ima to kakšen vpliv na življenje posameznika in morda tudi družbeni učinek ali ne.

Sočasje ali sinhronost je pojem, ki ga je vpeljal C.G. Jung. Gre za pojav, da se hkrati dogodita dva, na videz vzročno nepovezana dogodka, kot na primer v reku 'mi o volku, volk skozi okno.

Sočasje si lahko razložimo, če je v ozadju vseh pojavov nekakšno skupno, univerzalno polje, ki kot velika informacijsko-energijska centrala povezuje vse pojave. To imenujemo polje zavesti, ali Tao, ali polje ničelne energije …

Namen projekta SO-časje je zanihati kolektivno nezavedno polje, da se bo sinhroniziralo z našim vsakodnevnim življenjem in bodo lahko prihajale iz njega pozitivna naključja.

Slovenska spletna stran je http://socasje.cdk.si/ bo pa živa le še kakšnega pol leta.

Mednarodna spletna stran pa je http://synchronicity-project.com/.

Primož Škoberne

Primož Škoberne
Univ, dipl. matematike (1983). Učitelj Transcendentalne meditacije (1982). Ustanovil prvo društvo za poučevanje meditacije v Sloveniji, Društvo za naravni zakon (1986). Soustanovitelj Duhovne univerze (1988) - izobraževanja za odrasle s področja duhovnega zorenja. Pobudnik in vodja projekta Duhovne mirovne manifestacije (2003). Projekt je nastal v podporo globalnim prizadevanjem po miru pred napadom ZDA na Irak (2000 udeležencev, 9000 podpisov pod deklaracijo za mir). Pobudnik in vodja projekta Nepotrošništvo (2004). Avtor programa Eliksir - šola zdravja. Prvi modul programa je zaobjet v knjigi Telesna inteligenca. Soavtor knjig Učbenik stabilnega življenja (1993), Sodobni pogledi na reinkarnacijo (1999), Svetlobni križi in drugi čudeži (1999). Avtor internih učbenikov Luč večne modrosti (1991) in Med filozofijo in religijo (1996). Avtor knjig Pomlad duše (2005) in Telesna inteligenca (2008). Avtor in pobudnik projekta SO-časje.