| 17:00 | Univerza v Mariboru

Kriza (refleksije) prava

Benjamin Flander | Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

  • pravo

  • | filozofija

We prepared a Facebook event.

Da bi presegli aktualno krizo, erozijo ter slabo delovanje pravne države, po prepričanju dežurnih pravnih strokovnjakov potrebujemo več istega, tj. več pravne države. Pri tem ne opazimo, da so bolezni postmoderne družbe sčasoma postale bolj ali manj imune na zdravilo, ki sliši ravno na imeni »pravna država« in »vladavina prava«.

»Temperaturo« prava in pravnega sistema tostran in onstran Alp bo govorec skušal izmeriti v luči »kriznih« družbenih sprememb, ki v zadnjih desetletjih narekujejo obsežne preobrazbe v modernem pravu, in čim bolj v luči refleksije prava, ki pravne države ne malikuje in ne idealizira (torej onstran vladajoče liberalne paradigme v filozofiji prava). Krizo pravne države po njegovem lahko razumemo tudi kot namig, da smo priča razkroju metapripovedi številka ena v moderni pravni zgodovini, ter da kaže potemtakem raziskati nove načine refleksije prava. Izpostavljena bo teza, da je pri nas tako diskurz stroke, kot tudi širši javni premislek o problemih pravne države, bolj ali manj obtičal na eni točki - oz. je postal varno spravljen »in the box«.

Benjamin Flander

PFlander
Benjamin Flander je docent za teorijo prava in države na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je doktoriral s tezo "Postmodernizem v filozofiji prava".