| 17:00 | Podreccina dvorana UM

Kompozitna projekcija

Miha Turšič | KSEVT (Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij)

  • umetnost

  • | znanost

You can also see this video at Video Lectures.
We prepared a Facebook event.

Umetnost in znanost sta dve ključni konstitutivni človeški praksi. Skozi zgodovino so iz njunega preseka izšle številne aplikativne prakse, tako tehnološke kot kulturne. Njihov razvoj je bil več ali manj spontan odgovor na potrebe obstoječih družbenih praks.

Z vstopom v vesolje, kjer so pogoji človeškega delovanja popolnoma drugačni, pa se obstoječe prakse zaradi terracentričnega mišljenja vedno ne obnesejo. Spremenjeni pogoji delovanja zahtevajo ponovni razmislek tako o konstitutivnih kot aplikativnih praksah. S tem namenom se poslužujemo metode ločevanja umetnosti in znanosti, ter preoblikovanje njunega preseka v tretje polje znanj - v kompozit. Ta ohranja referenčnost tako znotraj umetnosti kot znanosti, hkrati pa omogoča upeljavo tudi novih metodologij. Ključna je kompozitna projekcija, ki vprašanje “Kaj je res?” preusmerja v “Kako naj bo?”.

Človeško telo in mišljenje sta rezultat terracentrične evolucije. Z vstopom v vesolje samo razumevanje obstoječih danosti ne zadošča. Potrebno je vedeti, zakaj gremo v vesolje in zakaj to tam počnemo.

Miha Turšič

TursicPC
Miha Turšič (roj. 1975) je leta 1999 zaključi študij industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 1995 do 2005 se je aktivno ukvarjal z razvojem izdelkov in blagovnih znamk. Od leta 2004 aktivno sodeluje na področju kulturalizacije vesolja, oblikovanja breztežnostnih okolij in postgravitacijske umetnosti v sodelovanju z Dunjo Zupančič in Draganom Živadinovim. Od leta 2010 vodi Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij in se ukvarja z razvojem Kulturnega vesoljskega programa.