| 17:00 | Podreccina dvorana UM

Ali že obstaja jezik barv?

Vojko Pogačar | Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

  • psihologija

  • | fizika

You can also see this video at Video Lectures.
We prepared a Facebook event.

Barve predstavljajo kožo vsega vidnega sveta in hkrati eno najmočnejših komunikacijskih sredstev v sistemu vizualnega izražanja. Če funkcionira lingvistika na enodimenzionalni ravni, potem funkcionirajo barve na dvo- in tri-dimenzijski, kar neposredno predstavljajo bolj kompleksno strukturo gramatikalnih osnov. Mnoge znanstvene discipline so omogočile izjemen razvoj na področju utemeljevanja barv, tako da je dandanes s pomočjo računalniških orodij že izjemno enostavno manipulirati z njimi. Pri tem pa je ključna možnost ponovljive reprodukcije barv, kar predstavlja tisti prepotrebni predpogoj za razvoj jezika barv.
Strojno okolje se je razvilo do zavidljive ravni, sedaj smo pa pred nalogo urediti kvalitetno programsko opremo. Tako danes še ne moremo govoriti o delujočem jeziku barv, vendar smo na dobri poti, da se ustvari celovit temelj za razvoj mednarodnega jezika barv - k temu pa so tudi usmerjene raziskave predavatelja.

Glede na dejstvo, da se obravnava barv nanaša na izjemno obširna in kompleksna področja cele vrste znanstvenih disciplin, je s tega stališča razumljivo, da bo predstavitev omejena le na določene segmente, ki pa predstavljajo pomemben okvir za razumevanje ustroja barvne sistematike in predvsem na dojemanje barv v relaciji z naravnimi cikli. Iz teh razmerij izvira ena izmed možnih poti za utemeljitev dela gramatikalnih osnov jezika barv.

Vojko Pogačar

PohacarPC
Vojko Pogačar je diplomiral na ALU v Ljubljani (1973), bil 10 let zaposlen kot industrijski oblikovalec v različnih firmah (Paloma, Elkom), nato živel 18 let kot samostojni delavec v kulturi, med leti 1992–93 pa živel in delal v Parizu. Postal je član DLUM in ZDSLU, združenja likovnih umetnikov Paris – Belleville, umetniške skupine 3H30 (Paris – Bordeaux), član umetniške skupine AntArtika (1997), itd.
Leta 1999 je prejel priznanje pomembnih umetniških del za področje industrijskega oblikovanja na ALUO v Ljubljani, postal docent, in nato izredni profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, smer Inženirsko oblikovanje izdelkov ter OTM, ter na Fakulteti za gradbeništvo, na programu Arhitektura. Hkrati je vodja Laboratorija za inženirsko oblikovanje izdelkov, v svoji dolgoletni praksi na področju grafičnega in industrijskega oblikovanja pa je sodeloval pri mnogih projektih za gospodarstvo, in pridobival sredstva za opremo in projekte preko javnih razpisov. Leta 2010 postane predsednik SZB - Slovenskega združenja za barve, naslednje leto pa soustanovi s kolegi iz Ekonomsko poslovne fakultete D.COMP - Dizajn center odličnosti v sklopu RAZ:UM-a.