| 17:00 | Velika dvorana UM

The Struggle for Animal Rights

dr. Martin Balluch | doktor fizike in filozofije, znanstvenik in borec za pravice živali, aktualni prejemnik nagrade Miškin

  • filozofija

  • Od kod izhaja gibanje za pravice živali in kam vodi?
  • Reforma ali revolucija – večno vprašanje družbene spremembe?
  • Kako lahko demokracijo obvarujemo pred državno represijo?
You can also see this video at Video Lectures.
We prepared a Facebook event.

Moderno gibanje za pravice živali se je kot družbeni boj najprej pojavilo v Angliji leta 1964, in sicer hkrati kot intelektualni kriticizem in direktna akcija proti ravnanju družbe z ne-človeškimi živalmi. Hitro se je razširilo v vse družbene sloje in v druge države. Konec 80-ih let je krzno izgubilo status prestižnega modnega artikla, sledil pa je porast vegetarijanstva in veganstva skupaj s povečanim pritiskom na industrijsko živinorejo. A imperij je udaril nazaj in val represije je preplavil ambiciozno gibanje. Trenutno se nahajamo na razmejitveni črti: bosta prevladala gospodarstvo in moč multinacionalnih koncernov, ali pa lahko demokracija in socialna pravičnost pridobita premoč? Predavatelj bo opisal osebne izkušnje 34-letnega političnega delovanja za pravice živali in za okolje.

dr. Martin Balluch

Martin Balluch
Po tem, ko je diplomiral iz matematike in astronomije na Univerzi na Dunaju, je Martin Balluch doktoriral iz matematične fizike na Univerzi v Heidelbergu v Nemčiji. Od tam ga je pot ponesla na Institut za uporabno matematiko in teoretično fiziko na Univerzi v Cambridgeu v Angliji, od koder se je naposled vrnil na Dunaj, kjer je doktoriral še iz filozofije pravic živali. Politično je aktiven od leta 1978, ko se je pri trinajstih udeležil kampanje proti nuklearnim elektrarnam. Od tedaj se brez prestanka zavzema za varstvo okolja in pravice živali. Leta 1985 je organiziral več akcij proti testiranju na živalih na Univerzi na Dunaju. Na Univerzi v Heidelbergu je bil odgovoren za številne dogodke povezane s pravicami živali. Leta 1989 je pričel dolgotrajno kampanjo za pravice živali v Angliji, ki jo je nadaljeval tudi po tem, ko se je leta 1997 vrnil v Avstrijo. Od leta 2002 je predsednik zvezeVerein Gegen Tierfabriken. V času svojega delovanja za varstvo okolja in pravice živali, ki traja že več kot tri desetletja, je pogosto bil prisiljen v civilno nepokorščino in 25 krat aretiran. V zgodnjih 80-ih letih je postal vegetarijanec, od leta 1989 pa je vegan. Leta 1999 je skupaj z drugimi ustanovil Vegansko zvezo Avstrije (Vegane Gesellschaft Österrreich). Martin Balluch je avtor knjig Upor v Demokraciji (v originalu Widerstand in der Demokratie: Ziviler Ungehorsam und konfrontative Kampagnen, 2009), Die Kontinuität von Bewusstsein: Das naturwissenschaftliche Argument für Tierrrechte (2005) in Tierschützer. Staatsfeind: In den Fängen von Polizei und Justiz (2011). Januarja letos je prejel Miškinovo nagrado za izjemne etične dosežke na področju pravic živali in za svojo vlogo v 14 mesecev trajajočem sodnem procesu proti aktivistom za pravice živali, ki so naposled bili oproščeni vseh obtožb.