| 17:00 | Miklošičeva dvorana UM

Kako zgraditi startup podjetje brez denarja

Matej Rus | Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru in Tovarna podjemov

  • ekonomija

You can also see this video at Video Lectures.

V družbi se vse bolj razvija zavedanje o pomenu podjetništva, katerega pomembna vloga je razvoj novih startup podjetij. Startup podjetja predstavljajo dinamičen del gospodarstva, ki na inovativen način zadovoljujejo obstoječe ali nove potrebe uporabnikov ter predstavljajo temeljno gonilo inovacij in ustvarjanja dodane vrednosti v družbi. Izgradnja startup podjetja je zelo zahtevna in tvegana akcija, ki terja pravilen pristop. V vsaki razvojni stopnji startup podjetja obstaja določen nabor “pravih” in “napačnih” nalog. Če želi podjetniška ekipa uspešno razviti startup podjetje in tako maksimizirati donose vloženega časa, denarja in naporov, se mora osredotočiti na “prave” naloge ter ignorirati “napačne”. V praksi sta se v zadnjih letih uveljavila koncept razvoja vitkega startup podjetja (“Lean startup”) in koncept inovativnega angažiranja proizvodnih virov (“Bootstrapping”), ki opredeljujeta tri razvoje stopnje startup podjetja, kjer vsaka stopnja predstavlja določen sklop nalog oziroma izzivov. Podjetniki se ob zagonu podjetja pogosto soočajo s problemom pomanjkanja finančnih virov. Številni se s ciljem pridobitve virov financiranja lotijo pisanja poslovnega načrta in iskanja investitorjev. Praksa kaže, da takšen pristop ni najbolj učinkovit in predstavlja neekonomično “zapravljanje” dragocenega časa. Ob zagonu podjetja namreč podjetnik razpolaga le s svojo vizijo in številnimi na trgu še nepreizkušenimi tezami, kar pa je izredno težko prodati oziroma prodati za pravo ceno. Zato takšen pristop za podjetniško ekipo ne prinaša ustrezne dodane vrednosti. Izvedba prve stopnje razvoja startup podjetja namreč predstavlja le nujni pogoj za pridobitev zunanjega financiranja, pri čemer je idealen čas za angažiranje zunanjega investitorja šele v trenutku, ko se start-up podjetje prebije v tretjo stopnjo razvoja, ko že prodaja produkte na trgu in se sooča z izzivi rasti.

Matej Rus

Matej Rus
Mag. Matej Rus je visokošolski predavatelj za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Poleg svoje pedagoške in raziskovalne kariere na EPF, ki jo je pričel v letu 1996, je svoje aktivnosti usmeril tudi v svetovalno aktivnost v podjetniški praksi. V okviru svojega dela je prepoznal priložnost za vzpostavitev univerzitetnega inkubatorja, ki je na razvitih univerzah po svetu eden ključnih elementov inovativnega podpornega okolja za podjetništvo in mehanizem za prenos novosti iz raziskovalnih inštitutov v prakso. Kot direktor Tovarne podjemov (www.tovarnapodjemov.org) se je leta 2001 lotil uresničevanja začrtane vizije vzpostavitve danes zelo uspešno delujočega Podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru Tovarne podjemov. Svoje raziskovalne, podjetniške in svetovalne izkušnje prenaša v pedagoško delo in na ta način prispeva k dvigu uporabne vrednosti med študijem pridobljenih znanj. Med drugim je tudi strokovni vodja nacionalnega tekmovanja startup podjetij Start:up Slovenija (www.startup.si), organizacijski vodja podjetniške konference Podim (www.podim.org) in nosilni avtor priročnika in programskega orodja za poslovno načrtovanje (www.poslovninacrt.org).