| 17:00 | Miklošičeva dvorana UM

Kako z oblikovanjem ustvariti boljši izdelek

Vojko Pogačar | Fakulteta za strojništvo UM, vodja Laboratorija za inženirsko oblikovanje in soustvarjalec Dizajn centra odličnosti v nastajanju

  • industrijsko oblikovanje

You can also see this video at Video Lectures.

Študijski proces kot tak predstavlja dozorevanje študentov v samostojne osebnosti, ki se naj po končanem študiju vključijo v širšo družbeno reprodukcijo. Med zaključkom študija in prvo zaposlitvijo pa se pojavi vrzel: namreč v času študija je študent deležen mentorske podpore, z diplomo pa ta podpora usahne, medtem ko pa v gospodarstvu seveda že pričakujejo osebnosti, ki bi lahko prevzele aktivno vlogo. V tej nišni vrzeli pa vidimo dodatno možnost pomagati diplomantom, da prenesejo svoje študijske rezultate z nadgradnjo začetega dela v bolj pragmatično obliko in si s tem povečajo možnosti za vstop v realni sektor. V tem smislu ustanavljamo s kolegi iz EPF in FF Dizajn center odličnosti (v nadalj. D-COMP), ki bi odigral s podaljšanjem mentorske podpore diplomantom pomembno vlogo v zapolnjevanju omenjene vrzeli.

Dobre zamisli, ki jih študentje zasnujejo v času študija, dobijo sedaj priložnost, da se s pomočjo prototipiranja in dodano mentorsko podporo na hitro udejanjijo, preverjajo v vseh segmentih in na koncu zaključijo s funkcionalnim prototipom, ki predstavlja najbolj realno pogajalsko orodje za vstop na trg in v gospodarstvo. Pri tem igra lastno razvita metodologija dizajnerskega razmišljanja od znotraj navzven pomembno vlogo, saj omogoča preverjanje vloge in delovanje vsakega dela, kakor tudi celote v realni 3d materializirani in funkcionalni podobi. Tak način dela vodi v permanentno inovacijski princip izboljševanja in nadomeščanja slabših rešitev z boljšimi. Pri tem je pomembna tudi uporaba najsodobnejših tehnologij 3D skeniranja in 3D tiskanja, kar omogoči izjemno hitro iteracijo variacij in s tem hitrejše prestopanje pred tem neopaženih slabosti, ovir, napak in podobnega!

Skratka: dobro oblikovani izdelki se na koncu manifestirajo z zunanjo formo le kot posledico in rezultanto vseh notranjih kvalitet ter družbeno odgovornega ravnanja kar pomeni, da končni rezultat odraža celokupno skladnost vsebine z obliko!

Vojko Pogačar

Vojko Pogačar
Izr. prof. Vojko Pogačar, akad. sl., je visokošolski predavatelj za področje inženirskega oblikovanja na bolonjskem programu Inženirsko oblikovanje izdelkov na Fakulteti za strojništvo in na program Arhitektura na Fakulteti za gradbeništvo ter na programu Oblikovanje tekstilnih materialov na Oddelku za tekstilstvo, Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru. Ob tem je tudi predsednik Slovenskega združenja za barve, katerega dejavnost je usmerjena v spremljanje razvoja raznovrstnih znanosti na področju barv. V tem kontekstu razvija Periodični model barv, ki naj bi služil kot gramatična podlaga za razvoj konstitutivnih komponent barvnega jezika. Poleg svoje pedagoške dejavnosti deluje s študenti tudi na razvojno raziskovalnem področju za potrebe gospodarstva. V svojem LIO laboratorijskem inkubatorju preizkuša že vrsto let projektni način dela s študenti, ki prihajajo opravljat obvezni del prakse. Po desetletju eksperimentalnega dela s študenti se je pokazala priložnost za nadgradnjo začetega dela in skupaj s soavtorji Mag. Matejem Rusom in Prof. dr. Miroslavom Rebernikom ustanavljajo D-COMP (Dizajn center odličnosti). D-COMP bo v okviru Znanstvenega centra UM razpolagal z opremljenimi modelnimi delavnicami, v katerih se bodo materializirale ideje po postopkih hitre izdelave prototipov –torej na hitro u-stvar-iti in preveriti vrednost zamisli in idej.