| 17:00 | Miklošičeva dvorana UM

Ali lahko celični modeli nadomestijo laboratorijske živali?

prof. dr. Avrelija Cencič | Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in Medicinska fakulteta UM

  • Kakšna je cena življenja?
  • Kako lahko učinkovito dokažemo delovanje in varnost novih zdravil in pripravkov?
  • Kaj so alternative testom na živalih?

Za potrebe medicinskih, kozmetičnih in farmacevtskih raziskav je npr.samo v Veliki Britaniji v letu 2000 umrlo 2.720.000 poskusnih živali. Večina teh poskusov je bila nepotrebna, saj so odzivi na testirane substance velikokrat drugačni oz. nasprotni tistim pri človeku. Čeprav je mednarodna harmonizacija in direktiva Evropske unije leta 2003 prepovedala kozmetični industriji vse raziskave na živalih, je laboratorijskih živali še vedno uporabljenih preveč. Kot relevanten nadomestek se namreč lahko uporabljajo funkcionalni celični modeli, ki so čim bolj podobni izvornim tkivom, organom in organizmom. Takšne modele pa je potrebno tudi standardizirati in validirati, kar počnemo, v nekaterih primerih edini na svetu, v skupnem laboratoriju Katedre za biokemijo in nutricistko MF in Katedre za biokemijo, mikrobiologijo in biotehnologijo FKBV.

prof. dr. Avrelija Cencič

Avrelija Cencič
Avrelija Cencič je predstojnica dveh kateder na dveh fakultetah Univerze v Mariboru. Fokus njenega dela so raziskave povezane s hrano in zdravjem. Obsegajo poglobljene študije funkcionalne hrane in drugih pripravkov v funkcionalnih celičnih modelih prebavnega trakta, imunske stimulacije in boleznih pogojenih z debelostjo. V zadnjem času se ukvarja tudi s potencialnimi učinki nekaterih pripravkov pri regeneracijii mišic. Njena bibliografija obsega čez 370 enot. Sodeluje in vodi več mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih in drugih projektov. Za svoje delo je bila leta 2008 nagrajena z viteškim redom akademskih palm, ki ga podeljuje Republika Francija.