| 17:00 | Velika dvorana UM

Sintezna biologija – obeti nove tehnološke revolucije

prof. dr. Roman Jerala | Laboratorij za biotehnologijo, Kemijski inštitut; FKKT, Univerza v Ljubljani

  • sintezna biologija

  • | kemija

Iz narave smo že doslej jemali številne zglede pri konstruiranju različnih naprav in zgradb. Celice bakterij, rastlin in živali predstavljajo tovarne, ki so zgrajene iz zelo raznolikih nanometrskih naprav, ki opravljajo zelo različne funkcije, kot so sestavljanje celičnih gradnikov, procesiranje informacij, pretvarjanje energije ipd. Sintezna biologija si je za cilj zastavila vnesti inženirski pogled v spreminjanje in ustvarjanje bioloških sistemov na nanometrskem nivoju. Razumevanje bioloških mehanizmov ter izjemne zmogljivosti novih tehnologij določanja in sinteze genov in celotnih genomov so omogočile razcvet sintezne biologije v zadnjih letih. Sintezna biologija ima izjemen potencial za razvoj tehnologije na številnih področjih človekove dejavnosti, od zdravja, proizvodnje materialov, biosenzorjev, varstva okolja... Pogledali bomo nekaj uspehov sintezne biologije v svetu in predstavili projekte zmanjševanja pretiranega celičnega odziva, zaznavanja prisotnosti virusa HIV, priprave bolj učinkovitih cepiv, ter uporabo sintezne biologije za tvorbo bionanostruktur, s katerimi so se slovenske ekipe v preteklih letih uspešno predstavile na tekmovanju iGEM na MIT.