| 17:00 | SNG Maribor

Prepolovitev porabo virov - pogoj za trajnostno prihodnost

Domen Zupan

  • ekologija

  • | trajnostnost

Okoljsi odtis je celosten kazalec trajnostnega razvoja. Obremenjevanja planeta prikaže zelo ilustrativno; če bi celotno človeštvo živelo kot povprečen prebivalec Slovenije, bi za trajno zagotavljanje teh potreb potrebovali vsaj planet in pol. Je mogoče razpoloviti porabo virov in živeti kvalitetno? Ekovasi nam ponujajo veliko preizkušenih primerov dobre prakse na vseh ključnih področjih: skrb za ljudi, skrb za naravo in pravična delitev dobrin. Primer: v nemški ekovasi Sieben Linden so zgradili hišo za samo 4% okoljskega odtisa povprečne nemške novogradnje.

Domen Zupan

Domen Zupan je po obdobju iskanja svobode v raziskovanju sveta in različnih oblikah letenja našel svoje poslanstvo v iskanju in promociji trajnostnih rešitev. Šolanje za ekovasi v Findhornu na Škotskem je bila čudovita življenjska izkušnja in popotnica za delo na tem področju. Praktične izkušnje je nabiral na izobraževanjih, delavnicah in kot prostovoljec v različnih ekovaseh po Evropi. Promocijo trajnostnih rešitev udejanja v okviru Zavoda Ekovas, ki pripravlja Dneve ekovasi, delavnice, predavanja in prevaja dokumentarne filme. Vključen je tudi v projekt profesionalnega usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju, v okviru Univerze v Mariboru pa svoje izkušnje deli tudi s študenti. Na družinskem posestvu pripravlja izgradnjo celostnih primerov trajnostnega sobivanja v okviru turistično izobraževalnega projekta. Vizija: "Naši otroci bodo sobivali v čistejšem okolju in pijaznejši družbi!"