| 17:00 | Dvorana Borisa Podrecce UM

Pobuda akademski skupnosti

Rudi Kotnik | Oddelek za filozofijo, FF, Univerza v Mariboru

  • izobraževanje

  • | politika

V globalnih trendih lahko na področju visokošolskega izobraževanja zasledimo proces marketizacije, kjer se med drugim univerze vsega razvitega sveta transformirajo v globalne univerze, ki izvažajo storitve univerzitetnega izobraževanja po vsem svetu. Dolgoročno to lahko pomeni polarizacijo na ponudnike in uporabnike takih storitev.

Ta trend se dotika tudi nas in nas postavlja pred več dilem. Ali je ta proces nujnost? Ali imamo izbiro samo znotraj te polarnosti ali kaj več? Kaj želimo? Britanski kolegi so naredili analizo svoje situacije, zato nas zanima, ali bi bile njihove ugotovitve zanimive tudi za nas. Zanima nas torej, kakšne so te ugotovitve in kaj je v zvezi z marketizacijo visokošolskega izobraževanja mogoče narediti. Kaj lahko naredi naša akademska skupnost? Ker gre tudi za vprašanje, ali želimo ohraniti javno univerzo, kakršno imamo, bi bilo smiselno, da z resno analizo preverimo, čemu se je v naših specifični situaciji mogoče izogniti, kaj lahko naredimo drugače in seveda – kako. Gre za v temelju spreminjajočo se vlogo izobraževanja v družbi nasploh in za možnost dejavne vloge v iskanju strateških rešitev. Seminar ni le predstavitev ampak tudi pobuda akademski skupnosti.

Rudi Kotnik

RudiKotnik
Rudi Kotnik (roj. 1953) opravlja dva poklica – je pedagog in psihoterapevt. Študiju filozofije je končal leta 1978 v Ljubljani, magisterij iz filozofije leta 1991 na Univerzi Warwick (VB), magisterij iz psihoterapije leta 2001 na inštitutu Metanoia in Middlesex University v Londonu, doktorat pa leta 2000 na Univerzi v Mariboru. Zaposlen je kot izredni profesor na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer se na oddelku za filozofije ukvarja z izobraževanjem učiteljev, na oddelku za psihologijo pa izvaja psihoterapevtske predmete. Na interdisciplinarnem področju izobraževanja in psihoterapije ga zanima raziskovanje pedagoškega procesa v 'tu in zdaj' kot skupnega imenovalca. Je avtor knjig: Pouk filozofije kot osebno doživljanje in Nova paradigma v izobraževanju: je manj lahko več?