| 17:00

Čefurji vabljeni!

Nenad Miščević | Filozofska fakulteta v Mariboru

  • jezik

  • | politika

  • | etika

Slabšalnice - šovinistične in seksistične

Slabšalnice niso samo del vsakodnevnega življenja, ampak tudi bistveni del sovražnega govora.
Predavanje predstavlja pomen in uporabo (semantiko in pragmatiko) slabšalnic, z namenom boljšega razumevanja in bolj racionalnega odziva na njih.

Nenad Miščević

IMG_4614 copy
Nenad Miščević je rojen 1950, študiral na Univerzi v Zagrebu, Univerzi v Chicagu in Univerzi v Parizu,

Diplomiral je na Univerzi v Zagrebu in doktoriral na Univerzi v Ljubljani. Po začetni zaposlitvi na Univerzi v Zadru, se je v devedestih letih, zaradi nacionalističnih pritiskov, umaknil iz Zadra in predaval v Gradcu, Celovcu in Trstu. Sredi devedesetih je bil povabljen na Univerzo v Maribor, da pomaga pri ustanovitvi oddelka za analitično filozofijo. V tem času je bil tudi gostujoči profesor na Univerzi v Genevi, in pa zunanji član CREA-e, Paris.

Danes je redni profesor na Oddelku za filozofijo, FF UM, prav tako predava, kot, na CEU-ju (Central European University), Budimpešta - kjer je tudi vodja doktorskega programa, in sodeluje z Univerzo na Reki, pri čemer je vsa ta leta ostal zvest tradiciji analitične filozofije. Je avtor številnih knjig, znanstvenih in strokovnih člankov ter drugih prispevkov, organizator simpozijev, konferenc, urednik monografij in avtor delov monografij. Prav tako že trideset let objavlja v revijah, kolumnah in v komentarjih, zdaj predvsem v zagrebškem Jutranjem listu.